1

محمد میرشیخی

مدیر توسعه بازار

این آموزشها برای مدیران خیلی مفید و مهمه. بخصوص مدیرانی که قصد دارند توی همه شرایط اقتصادی برای سازمانشون موفقیت کسب کنند.