ماموریت ما

ماموریت ما برای مشتریان ساده، شفاف و ارزشمند است. توسعه و تقویت رویکرد مدیریتی برای اجرای سیستماتیک و یکپارچه مدیریت در سازمان را وظیفه اصلی خود می دانیم. ما همراه و هم سو با مشتری به تلاش می پردازیم تا قابلیت های سازمانی مورد نیازشان را به جهت دستیابی به مزیت رقابتی توسعه دهیم. ما آینده را با مشتری خلق خواهیم کرد.

10000
بازدید کنندگان
500
پروژه ها
1000
دانشجویان
10
دوره های مدیریت

چشم انداز ما

چشم انداز ما هم ترازی با شرکت های معتبر بین المللی، در استقرار سیستم های مدیریتی با نگاه محلی به سازمان ها، در سطح کشور، تا پایان سال ۱۴۱۴ می باشد.
 

ارزش پیشنهادی ما:

برای مدیریت حرفه ای سازمانتان روی ما حساب کنید!
  • برون سپاری مدیریت: ما با رعایت اخلاق حرفه ای مدیریت را حاکم می کنیم تا شما بر کسب و کارتان تمرکز کنید.
  • اثربخشی هزینه های مدیریتی: ما اثربخشی هزینه های مدیریتی را به جای کاهش مصداق نتیجه گرایی می دانیم.
  • رابطه برد – برد: ما از کسب و کار شما مراقبت می کنیم چون کسب و کار ما موفقیت شماست.
  • سرعت در بهره برداری: ما با حذف اتلاف های زمانی مسیر مستقیم تحقق سریع اثرات حاکمیت مدیریت را نشان می دهیم.
  • تمرکز بر نتایج: ما تمرکز بر نتایج و خروجی را مهم تر از تولید مستندات می دانیم.
  • راه حل هایی با کیفیت: ما مسائل سازمان شما را با راه حل هایی آزمون شده و جامع پاسخ می دهیم.
  •  

شایستگی محوری ما:

سازمان به مثابه یک سیستم و مدیریت به عنوان مسئول نهایی موفقیت / شکست آن امروزه با چالش های فراوانی روبه رو می باشد.

تغییرات و رخدادها در محیط بیرون و درون سازمان سرعت یافته است.
مدل های کسب و کار دست خوش تحولات موثر شده است.
زمان ارائه و چرخه عمر محصول/ خدمت به بازار بسیار کوتاه شده است.
پیچیدگی محصول / خدمت افزایش یافته است.
سهولت در انتقال منابع و خروجی ها به نفوذ شرکت های جهانی در کلیه بازارها کمک نموده است.
پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای مشتریان حق انتخاب را ایجاد کرده است.
روابط پیچیده اقتصاد کلان ملی و بین المللی حاشیه امن کسب و کارها را از میان برداشته است.
در چنین فضایی نقش مشاوره مدیریت و اهمیت جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست. مشاوره مدیریت تلاش های عملیاتی سازمان را از طریق فرآیندی روشمند در راستای تحقق نتایج مورد انتظار ذی نفعان ساماندهی می نماید. مشاوره مدیریت بایستی بر اساس نقشه راه آزمون شده و مورد توافق، با سازمان همراه شده و تسهیلات لازم برای مدیریت را از طریق کلان فرآیندهای ذیل انجام دهد.

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مدیریت در سازمان در کلیه سطوح
تعیین اهداف ارزشی کلان برای مدیریت
تدوین سند تحول مدیریت
شناسایی موضوعات، مسائل، مشکلات و معضلات مدیریت در لایه های مختلف سازمان
تعریف رویکرد و چارچوب یکپارچه مدیریت در سازمان
تعریف و امکان سنجی پورتفلبویی از راه کارهای اجرایی مناسب و متناسب برای ایجاد سیستم مدیریت
شناسایی ارزش ایجاد شده مدیریت و بازبینی سیستم مدیریت بر اساس بازخوردها
علیرغم اهتمام مشاورین در این امر خطیر و ارزشمند متاسفانه تا کنون جایگاه شایسته ای برای مشاورین مدیریت در کشور ایجاد نشده است. دلایل زیادی به صورت روز افزون شکاف مابین مدیران و مشاورین را عمیقتر نموده و شاید در آینده ای نه چندان دور لطمات ناشی ایجاد این دیوار بی اعتمادی جایگاه طرفین را با مخاطره جدی روبه رو نماید.

عرضه روزافزون خدمات نوین مدیریتی سازمان ها را بیش از پیش سردرگم و کلافه نموده است.
عمر ابزارهای نوین مدیریتی به شدت رو به کاهش است به گونه ای که در زمان استقرار آنتی تزهای آن بر اساس آسیب شناسی ایجاد و معرفی می گردد.
بسیاری از پروژه های مدیریتی با شکست کامل روبه رو شده اند و بعضا در تحقق کلیه اهداف نا موفق بوده اند.
بسیاری از مشاوران و علل الخصوص مشاوران حوزه مدیریت تنها در حوزه مشاوره تخصص علمی داشته و از مهارت و تجربه مدیریتی بی بهره اند.
مشاوران در قبال نتایج اجرا متعهد نیستند.
کسب و کار عرصه رقابت برای ایجاد ارزش بیشتر برای ذینفعان است و آزمایشگاه ای برای آزمون و خطا مشاوران نیست.
مشاوران بعضا رقیب در حوزه کاری مدیریت قلمداد می شوند و هم سویی با برنامه های مدیریتی مشاور، تضعیف کننده جایگاه مدیران می باشد.
دیدگاه قریب به اکثریت مدیران سازمان ها در مورد شرکت های مشاوره و مشاورین سازمانی چیزی شبیه آنچه در بالا عنوان شد، می باشد. در چنین فضایی ما شایستگی محوری خود را بر اساس پوشش دهی نیازمندی دینفعان کلیدی و عنایت به کاستی های مشاورین مدیریت تا کنون بنا نهاده و اعلام می نمائیم:

“گروهی از مدیران صنایع محتلف، با شناسایی منابع، قابلیت ها و شایستگی های سازمان های ایرانی و تهیه نقشه راه کلان، در صدد ایجاد چارچوب یکپارچه مدیریتی با رویکردی جهانی هستند. آنها پیوند معماری شده مدیریت استراتژی با مدیریت عملیات (فرآیند / پروژه) را مزیت رقابتی سازمان های فردا می دانند و هسته ارزش آفرینی خود را بر آن بنا نهاده اند. تفکر، چارچوب و ابزارهای لازم این رویکرد را برای ارائه به سازمان ها فراهم نموده اند.”